USŁUGI

Specjalizujemy się w obsłudze klientów indywidualnych w zakresie:

 • projektów budowlanych budynków mieszkalnych, usługowych, magazynowych, itp.,
 • autorskich projektów architektoniczno-budowlanych,
 • adaptacji projektów typowych,
 • projektów zamiennych,
 • projektów budowlanych zjazdów indywidualnych i publicznych.
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • sporządzania świadectw energetycznych,
 • projektów wystroju i aranżacji wnętrz,
 • doradztwa inwestycyjnego / konsultacje.

 

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem inwestycji, w tym:
 
 • badania geotechniczne gruntu,
 • obsługa geodezyjna,
 • mapa do celów projektowych,
 • pozyskanie niezbędnych dokumentów związanych z realizacją inwestycji oraz współpraca, w tym zakresie z organami administracji (np. pozyskanie warunków technicznych przyłączy, – decyzji o warunkach zabudowy, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, itp.),
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym Karta Informacyjna Przedsięwzięcia),
 • inwentaryzacje obiektów,
 • koncepcje projektowe,
 • oceny / orzeczenia techniczne.